Vol 3, No 1 (2018)

SABILARRASYAD: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Kependidikan

Jurnal SABILARRASYAD, Vol. 3, No.1 Januari-Juni 2018

Table of Contents

Rizki Akmalia
PDF (Bahasa Indonesia)
Abstract view : 72 times
Anas. B Anas. B
PDF (Bahasa Indonesia)
Abstract view : 55 times
Elsa Suryani, Rahmat Hidayat
PDF (Bahasa Indonesia)
Abstract view : 164 times
Reza Noprial Lubis
PDF (Bahasa Indonesia)
Abstract view : 530 times
Fitriani Mardiah Ritonga, Lahmuddin Lubis
PDF (Bahasa Indonesia)
Abstract view : 232 times
Husnul Habib Khudriah, M. Fauzi Lubis
PDF (Bahasa Indonesia)
Abstract view : 157 times
Wahyu Saputra, Rijal Sabri
PDF (Bahasa Indonesia)
Abstract view : 164 times
Gali Siagian, Zainal Arifin
PDF (Bahasa Indonesia)
Abstract view : 79 times
Ilham Zainuddin, Zamakhsyari Zamakhsyari
PDF (Bahasa Indonesia)
Abstract view : 259 times
Muhammad Nizan, Suhendri Suhendri
PDF (Bahasa Indonesia)
Abstract view : 152 times
Lora Elpina
PDF
Abstract view : 86 times
Megawati Nababan
PDF
Abstract view : 67 times
Irnawati Irnawati
PDF
Abstract view : 79 times