Vol 3, No 1 (2018)

SABILARRASYAD: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Kependidikan

Jurnal SABILARRASYAD, Vol. 3, No.1 Januari-Juni 2018

Table of Contents

Rizki Akmalia
PDF (Bahasa Indonesia)
Abstract view : 19 times
Anas. B Anas. B
PDF (Bahasa Indonesia)
Abstract view : 11 times
Elsa Suryani, Rahmat Hidayat
PDF (Bahasa Indonesia)
Abstract view : 49 times
Reza Noprial Lubis
PDF (Bahasa Indonesia)
Abstract view : 60 times
Fitriani Mardiah Ritonga, Lahmuddin Lubis
PDF (Bahasa Indonesia)
Abstract view : 20 times
Husnul Habib Khudriah, M. Fauzi Lubis
PDF (Bahasa Indonesia)
Abstract view : 22 times
Wahyu Saputra, Rijal Sabri
PDF (Bahasa Indonesia)
Abstract view : 10 times
Gali Siagian, Zainal Arifin
PDF (Bahasa Indonesia)
Abstract view : 15 times
Ilham Zainuddin, Zamakhsyari Zamakhsyari
PDF (Bahasa Indonesia)
Abstract view : 49 times
Muhammad Nizan, Suhendri Suhendri
PDF (Bahasa Indonesia)
Abstract view : 53 times
Lora Elpina
PDF
Abstract view : 7 times
Megawati Nababan
PDF
Abstract view : 4 times
Irnawati Irnawati
PDF
Abstract view : 5 times